Zespół VIESNA gwiazdą wieczoru w Białowieży

Fot. Białowieski Ośrodek Kultury

8 sierpnia 2020 r. zespół VIESNA wystąpił jako gwiazda wieczoru na koncercie z cyklu Różnogłosie w Białowieży. To było niezwykłe wydarzenie, pełne pięnych emocji, podczas którego wspaniale bawili się
turyści z Londynu, Warszawy oraz wielu polskich miast przebywający na wypoczynku w Białowieży.

Koncert zorganizowały: Towarzystwo Przyjaciół Białowieży, Białowieski Ośrodek Kultury.

Partnerami wydarzenia byli: Urząd Gminy Białowieża, Hajnowski Dom Kultury, Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce, Ochotnicza Straż Pożarna w Białowieży.

Więcej informacji:

Fragment występu w Białowieży

https://bialowieza.travel/imprezy/wydarzenie/605-koncert-z-cyklu-roznoglosie-w-bialowiezy

http://gmina.bialowieza.pl/pl/aktualnosci/ogloszenia_komunikaty/roznoglosie-8.html